29 maart 2013: START nieuwbouw supermarkt vomar in de Bergermeer in Alkmaar.


Maart 2013
Verbouwing voormalige SPAR supermarkt naar een grotere VOMAR Supermarkt in de Bergermeer in Alkmaar

Het gaat hier om de vergroting van de voormalige veel kleinere SPAR supermarkt in de Bergermeer die in december 2010 werd gesloten.
Ik zal op deze pagina een beeld geven van dit renovatieproject, waar vele bewoners al lange tijd naar uit kijken. Op 29 maart 2013 is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor deze nieuwbouw.

Allereerst verschijnen de borden waarop de renovatie/nieuwbouw wordt aangekondigd. Dan volgt spoedig het sloopwerk, waarbij de luifels van de voormalige spar supermarkt als eerste het loodje leggen. Ik begin met een aantal foto's van het slopen van de bestaande situatie ter voorbereiding voor de nieuwbouw.


Sloop 01.

Sloop 02.

Sloop 03.


Afgraven grond.

Laad/losplaats.

Oude brug naar winkels.


Nu kan worden begonnen met heien en funderingen aanbrengen (11 april 2013)

Funderingspijpen aanbrengen.

Heien funderingspalen.

Voormalige doorgang parkeerplaats naar pleintje.


Betonvlechtwerk laad/losplaats gereed , vandaag hier beton storten. (17 april 2013)

Bewapeningsvlechtwerk.

Beton storten.

Trillen van beton na storten.


Nu enkele foto's van de voorbereiding voor de fundering en het storten van beton aan de voorzijde van de nieuwe winkel.

Deze foto's zijn gemaakt in de periode van 17 april tot 27 april 2013.

...

...

...


...

...

...


Hieronder 3 foto's welke op 2 mei zijn gemaakt. Aan de voorzijde worden de tempex platen aangebracht waarna bewapenings-matten zullen worden gelegd. Daarna kan er beton worden gestort voor de vloer.

Bij de laad- en losplaats is al een vloer gestort. Daar kan nu worden begonnen met de opbouw.

2 mei 2013...

2 mei 2013...

2 mei 2013...


De nu volgende foto's zijn gemaakt op 7 mei , de eerste foto laat zien dat de voorbereidingen voor de te storten betonvloer al ver gevorderd zijn.
De tweede foto toont de uitbreiding van de laad/los plaats in aanbouw en de derde foto toont het lossen van de benodigde ijzermatten voor de betonvloer aan de zuidzijde van het pand.

7 mei 2013...

7 mei 2013...

7 mei 2013...Onderstaande foto's zijn gemaakt in de periode 8 mei tot 15 mei 2013.

14mei 2013...

14mei 2013...

14mei 2013...
Onderstaande foto's zijn gemaakt in de periode 16 mei tot 30 mei 2013.

Terwijl enerzijds nog wordt gewerkt aan het slopen van het "oude"gedeelte, is inmiddels de nieuwbouw al in volle gang.
In de volgende foto's een indruk van de resultaten tot 30 mei 2013.

VLNR : Kijkje binnenkant oude gedeelte, plaatsen eerste stalen steunen, frame begint vorm te krijgen.


Hieronder vlnr: dwarsbalken plaatsen , stempels geplaatst, doorzagen van dubbelT balk.


...

...

...


Update 5 juni 2013.
Er is voortvarend gewerkt aan de binnenmuren(wanden) en het verder afmonteren van het metalen framewerk. Vervolgens is door steigerbouwers een steiger geplaatst om het metselwerk aan de buitenmuren mogelijk te maken.

Een complicerende en daardoor mogelijk vertragende factor is dat de asbestsanering van het voormalige pand van de fysiotherapeut niet geheel volgens plan is verlopen.Deze situatie zou enige vertraging in de tot nu toe voorspoedig verlopen bouwwerkzaamheden kunnen veroorzaken.

Op de onderstaande foto's :
Links: Steigers ter voorbereiding van het metselwerk buitenmuur.
Midden: Betonmixer met een kijkje naar het (model)profiel van de buitenmuur .
Rechts: Kijkje vanaf noordzijde naar binnen gezien.

...

...

...


Update: 20 juli 2013.
Hieronder enkele foto's ,gemaakt in de periode van 5 juni tot 20 juli 2013.

Plaatsen dakdelen.

Kozijn in voorbereiding.

Opmetselen buitenmuur.


Dakdekkers aan het werk.

Buitenmuur gereed, steigers weggehaald.

Verwijderen oude tegels pleintje.


Plaatsen kozijnen.

Toegangsdeuren zuidzijde passage.

Aanbrengen nieuwe bestrating.


Update 8 augustus 2013
Hieronder het begin van de loopbrug langs het winkelpand, het plaatsen van de palen en het aanbrengen van de overige brugdelen.

Begonnen met nieuwe brug,palen plaatsen.

Brug begint vorm te krijgen (1)

Brug begint vorm te krijgen (2)


Update 21 augustus 2013
Hieronder het vervolg van de loopbrug nadat de oude brug is weggehaald.
Ook zijn in de omgeving extra parkeervakken gemaakt om de extra toevoer van bezoekers te kunnen opvangen.

Nieuwe parkeerplaatsen i.v.m. grotere supermarkt.

Oude brug weggehaald.

Nieuwe brug begint vorm te krijgen


Nieuwe leuning brug in aanbouw.

Palen voor tweede deel van brug plaatsen.

Overzichtsplaatje nieuwe brug in aanbouw.


Nieuwe leuning brug in aanbouw.

Palen voor tweede deel van brug plaatsen.

Overzichtsplaatje nieuwe brug in aanbouw.Update 4 september 2013.
De bouw begint in de eindfase te komen, er wordt nu rondom de nieuwe winkel gewerkt aan de bestrating, het afwerken van de loopbrug en wat kleine zaken als de gevelaansluiting naar het pleintje.Volgens de planning zal het werk van deze aannemer op 13 september eindigen, daarna komen de mensen die de winkelinrichting moeten gaan verzorgen. Hiertoe behoren het aanbrengen van de tegelvloer, het aanbrengen van de systeemplafonds met de lichtstraten en het verzorgen van de benodigde electrische aansluitingen t.b.v. koelvitrines, enz. enz.

Werk aan brugdeel.

Verbinding brug met de straat.

Doorkijk van binnen het pand.


Aansluiting brug naar de straat.

Doorkijk brug vanaf het pleintje.

Opvullen met zand voordat er wordt getegeld.Update 26 september 2013 , ruim een week voor de opening van de winkel op 3 oktober.
Er wordt met man en macht gewerkt aan het afbouwen van de winkelinrichting. Je ziet per dag dat de winkel zijn uiteindelijke vorm krijgt en de uitstraling begint al merkbaar te worden.

In de volgende foto's de laatste loodjes, vlak voordat deze supermarkt zijn deuren zal openen voor de klanten. Op 3 oktober is het zover en zal de nieuwe VOMAR in de Bergermeer een feit zijn.

Kastenwanden worden geplaatst.

Binnen worden leidingen aangelegd.


Wanden plaatsen .

Compressorunit komt aan.

Wandstelling wordt binnengereden.


Verkoopbalie in aanbouw.

Kassastraat in aanbouw.

Ingang met kassa vanuit binnen gezien.Laatste update, t/m opening op 3 oktober 2013.

Enkele dagen voor de opening.

Opening 60e vestiging dichterbij.

Ingang en doorloop.


Stukje interieur.

Stukje broodafdeling.

De Service Desk.


Opening op 3 oktober 2013.


Tot zover het chronologisch foto-overzicht van de verbouwing t/m de opening.De Webmaster.


Copyright 2013 -P.J.Visser - Peterscorner.nl