NEERSLAGGEGEVENS!

Op deze pagina enkele diagrammen welke de neerslaghoeveelheden laten zien vanaf 1 aug. 2006.
Ook is luchtdrukinformatie toegevoegd.
Als u wilt reageren, dan kan dat via de contactpagina
De Webmaster.

Hieronder de neerslag-gegevens van 1 aug.2006 t/m 31 dec 2006.
Hieronder in een staafdiagram de door mij geregistreerde neerslag-gegevens van 1 jan.2007 t/m 31 dec. 2007.
Hieronder in een staafdiagram de door mij geregistreerde neerslag-gegevens van 1 jan.2008 t/m 31 dec. 2008.
Hieronder in een staafdiagram de door mij geregistreerde neerslag-gegevens van 1 jan.2009 t/m 31 dec. 2009.
Hieronder in een staafdiagram de door mij geregistreerde neerslag-gegevens van 1 jan.2010 t/m 31 dec. 2010.
Hier de luchtdrukdaling bij het begin van de eerste herfststorm op 11 nov. 2010.
Enige achtergrondinformatie over het begrip "luchtdruk" is hier te vinden.
Luchtdruk meten we met een "barometer". De luchtdruk werd vroeger uitgedrukt in cm. kwikkolom.
Het meetgebied begint met 72 cm kwik(regen) en eindigt met 80 cm kwik(zon).Hiertussen zit een gebied dat wordt aangeduid als "veranderlijk",
dit komt overeen met ongeveer 75 cm kwik.
Tegenwoordig drukken we de luchtdruk uit in "hPa" ("HectoPascal",de opvolger van de millibar, welke hetzelfde is.)
75 cm. kwikkolom komt overeen met c.a. 1000 millibar oftewel 1000 hPa (HectoPascal).
Wilt u weten wat op uw oude barometer ( in cm kwik) de overeenkomstige waarde is in hPa(HectoPascal), ga dan even naar de weerman
Daar kunt u de calculator vinden die uw oude waarde in cm. kwik omzet in de nieuwe eenheid hPa.

De webmaster.

Achtergrondfoto : Hagelstenen na een stevige onweersbui eind juli 2009. Copyright 2007-2010 Peterscorner.nl