Besparen op electriciteitsgebruik.Het KAN echt!

Je moet er echter wel wat voor doen.! Een overzicht van de pogingen om het electriciteits-verbruik bij mij thuis sterk te verminderen. Op deze pagina enkele grafieken welke een beeld geven van de resultaten over de periode begin oktober 2007 tot eind oktober 2010.


De Webmaster.

Energy Auditing


Om het verbruik van electriciteit bij u thuis te kunnen verminderen,is het nodig om allereerst te kijken naar de huidige (verbruiks)situatie,voordat besparingsopties kunnen worden bepaald. Hiervoor is een zogenaamde ENERGIE-AUDIT een geschikte manier.
Met een audit wordt een momentopname gemaakt van de huidige situatie en op grond van de verzamelde gegevens worden aanbevelingen geformuleerd welke verbeteringen (lees besparingen) kunnen gaan opleveren. Om een audit uit te kunnen voeren, beschik ik over een meetkoffer waarmee ik een groot deel van de in huis aanwezige electrische apparatuur kan controleren op stroomgebruik. In het audit-rapport komen deze gegevens in beeld en tevens worden de mogelijke aanpassingen genoemd Als u belangstelling heeft voor een audit bij u thuis, kunt u contact met mij opnemen. U kunt hiervoor naar de Auditform-pagina gaan van deze website en het voorbereidings-formulier invullen.

De Webmaster